Hidrofugal | Kontakt

IMPRESSUM

NIVEA Polska Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf

ul. Gnieźnieńska 32
61-021 Poznań

Polska

Tel: +48 61 87 46 100
Fax: +48 61 87 46 001
E-Mail: recepcja.recepcja@beiersdorf.com

Przedstawiciele:

Kalfayan Bedros
Sieczkowska Małgorzata
Nowak Radosław

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000293724
NIP 777-00-02-866
Numer rejestrowy BDO: 000018642