Hidrofugal | Warunki użytkowania

Warunki korzystania

1. Dane osobowe

Proszę zwrócić uwagę w związku z oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

2. Treść

Na stonie internetowej www.hidrofugal.de/pl/pl wykorzystuje się materiały jak np. obrazki, fotografie, grafiki, logo, video, filmy, pliki audio i tekst („ Materiał”) Ten materiał jest własnością Spółki Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20253 Hamburg („Beiersdorf“), i podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawa znaków towarowych i prawa design i na podstawie praw osobistych oraz prawa niemieckiego i miedzynarowego.

Każdorazowe korzystanie z tego materiału poza korzystaniem w celach prywatnych- wymaga wcześniejszej pisemnej zgody Beiersdorf. To samo dotyczy każdej zmiany w materiale w szczególności tłumaczenia lub innej formy opracowania oraz każdorazowego przekazywania.

O ile na stronie internetowej materiał nie zostanie wyraznie udostępniony do ściągnięcia (np. w Media Center) obowiązują określone wyżej warunki użytkowania.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

Jeśli tylko użytkownik ściągnie materiał lub będzie z niego korzystał w innej formie, czyni to na własne ryzyko. Beiersdorf nie odpowiada za powstałe w ten sposówb szkody względem uzytkownika, w szczególności wobec danych , sprzętu komputerowego I oprogramowania.Odpowiedzialnośc za zamiar I rażące niedbalstwo jest zostaje ograniczona. Beiersdorf nie przejmuje odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich. Informacje zamieszczone n atej stronie internetowej zebrano i sprawdzono z wielką starannością, Beiersdorf nie bierze jednak odpowiedzialności za ich poprawność, aktualnośc i kompletność. Strona internetowa zawiera ogólne i informacje, które w żadnym razie nie zastąpią konsultacji medycznej lub fachowej.

4. Następstwa prawne

Beiersdorf zastrzega sobie prawo do ścigania karnie lub cywilnie w przypadku nieuprawnionego korzystania lub każdego naruszenia prawa, w szczególności naruszenia praw osobistych, praw znaków towarowych, praw design, praw autorskich i innych praw ochronnych odnośnie działalności gospodarczej.

5. Postanowienia końcowe

Pozbawienie mocy prawnej lub nieważność poszczególnych z tych warunków użytkowania nie narusza mocy prawnej pozostałych warunków użytkowania.

Z powodu innowacji technicznych i zmian prawnych warunki użytkowania będą od casu do czasu zmienione, ostatnio w czerwcu 2017. Jeśli chcialiby Państwo zgłosic pogwałcenie lub naruszenie praw na naszej stronie internetowej, proszęsię nie wahać i niezwłocznie się z nami skontaktować pod Beiersdorf AG, Unnastr. 48, 20253 Hamburg, Germany, Tel. +49 - 40 - 40 09-0.