ochrona danych

OCHRONA TWOICH DANYCH JEST DLA NAS WAŻNA!

OCHRONA TWOICH DANYCH JEST DLA NAS WAŻNA!

W HIDROFUGAL troszczymy się nie tylko o Twoją skórę. Przywiązujemy również dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Dlatego szanujemy Twoją prywatność i chcemy, abyś w kwestii ochrony danych zaufał nam tak samo, jak w przypadku pielęgnacji skóry. Zawsze informujemy Cię w przejrzysty sposób o tym, do czego potrzebujemy Twoich danych i jak długo je przechowujemy. Pozwala Ci to zdecydować, do jakich celów możemy wykorzystać Twoje dane. W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony, informacje zawsze przesyłane są do Nas w postaci zaszyfrowanej. Jeżeli nie życzysz sobie, abyśmy wykorzystywali Twoje dane, poinformuj nas, na przykład przez wiadomość e-mail.

1. OGÓLNE INFORMACJE

1.1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.2. ADMINISTRATOR DANYCH

1.3. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1.4. UJAWNIENIE DANYCH ORGANOWI

2. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2.1. COOKIES (CIASTECZKA)

2.1.1. WYMAGANE PLIKI COOKIE (TYP A)

2.1.2. PLIKI COOKIE ZWIĄZANE Z FUNKCJONALNOŚCIĄ I WYDAJNOŚCIĄ (TYP B)

2.1.3. PLIKI COOKIE OPARTE NA WYRAŻONEJ ZGODZIE (TYP C)

2.1.4. ZARZĄDZANIE I USUWANIE WSZYSTKICH PLIKÓW COOKIE

2.2. WEB ANALYTICS

2.2.1. GOOGLE ANALYTICS

2.2.2. TESTY A/B

2.3. WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

2.4. FILMY NA YOUTUBE

2.5. REKLAMY ONLINE

2.5.1. GOOGLE ADWORDS

2.5.2. REMARKETING GOOGLE

2.5.3. DOUBLECLICK GOOGLE/DOUBLE CLICK CAMPAIGN MANAGER

2.5.4. (STRONA INTERNETOWA) FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES ("FACEBOOK PIXEL")

2.6. GOOGLE TAG MANAGER

3. POZOSTAŁE OFEROWANE USŁUGI (ON- I OFFLINE)

3.1. KONTAKT

3.2. NEWSLETTER

3.3. KAMPANIE (NP. LOTERIE, ANKIETY, TESTY PRODUKTÓW)

4. OKRES, PRZEZ JAKI PRZECHOWYWANE SĄ DANE UŻYTKOWNIKA

5. SPRZECIW LUB WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

6. REALIZACJA PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

8. UAKTUALNIENIE I MODYFIKACJA

9. ADFORM

10. Gdzie kupić (SWAVEN)

11. Ankiety

1. Ogólne Informacje

Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej i powiązanych usług.

1.1. Przetwarzanie Danych Osobowych

Dane osobowe, w rozumieniu art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w UE (RODO), to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail itp.

1.2. Administrator danych

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 (7) RODO jest: NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: numer telefonu: +48 61 87 46 100 lub pod adresem pocztowym administratora ido[at]beiersdorf.com ze wskazaniem do „inspektora ochrony danych”.

1.3. Prawa Osoby, której dane dotyczą

Jako osoba, której dotyczą przetwarzane dane, masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 i nast., RODO:

Prawo dostępu;

Prawo do sprostowania i usunięcia danych;

Prawo do ograniczenia przetwarzania;

Prawo do przenoszenia danych;

Prawo do sprzeciwu.

Ponadto, użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w sprawie przetwarzania danych osobowych użytkownika.

1.4. Ujawnienie danych Organowi

W przypadku prawnego obowiązku, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia informacji o Tobie właściwym organom lub organom ścigania.

Podstawa prawna: Art. 6 (1) c RODO.

2. Gromadzenie i Przetwarzanie Danych Osobowych

NIVEA Polska sp. z o.o. nie gromadzi danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, kiedy osoby zainteresowane przekazują nam swoje dane w konkretnym celu (np. w celu subskrypcji newslettera, wzięcia udziału w badaniu, konkursie lub loterii, zamówienia próbek lub broszur, czy też prośby o udzielenie informacji) i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie. Przekazanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, a osobom, których dane dotyczą przysługują prawa wskazane w pkt 1.3, pkt 5 i pkt 6 niniejszej Polityki prywatności.

Podczas odwiedzania i korzystania z naszej strony wyłącznie w celach informacyjnych, tj. w przypadku, gdy użytkownik nie rejestruje lub nie przekazuje nam żadnych informacji, gromadzimy tylko te dane, które przesyłane są przez przeglądarkę użytkownika na nasz serwer. Dane te konieczne są do wyświetlania strony internetowej oraz zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa.

Dane osobowe przechowujemy, wykorzystujemy, przekazujemy lub w inny sposób przetwarzamy zgodnie z prawem, w wymaganych przypadkach wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą i zawsze wyłącznie w zakresie - pod względem treści i czasu - wymaganym w określonym przypadku.

Cele w jakich przetwarzamy zebrane przez nas dane osobowe obejmują m. in.: udzielanie odpowiedzi na pytania lub zareagowanie na wyrażone obawy, spełnienie prośby lub zawiadomienie zainteresowanych osób o wynikach konkursu lub loterii. W tym zakresie konieczne może okazać się przekazanie danych osobowych innym spółkom w ramach grupy Beiersdorf lub usługodawcom zewnętrznym, wykonawcom (np. odpowiedzialnych z hosting, systemy zarządzania treścią) zgodnie z wymaganymi celami (do wyświetlania strony i tworzenia jej zawartości). Usługodawcy mogą również zostać zaangażowani przykładowo w proces wysyłki towarów, dystrybucji materiałów reklamowych lub obsługę konkursów. NIVEA Polska sp. z o.o. wymaga, aby takie strony trzecie przetwarzały dane osobowe w oparciu o nasze instrukcje oraz w sposób zgodny z niniejszym oświadczeniem dotyczącym ochrony danych.

We wszystkich pozostałych przypadkach udostępniania danych osobowych osób, których te dane dotyczą, na przykład w przypadku przekazywania danych z logowania z naszej strony internetowej na stronę lub serwis społecznościowy obsługiwany przez stronę trzecią, jak np. Facebook lub Twitter, wymagana jest wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą.

NIVEA Polska sp. z o.o. gwarantuje, że nie sprzeda danych osobowych żadnym stronom trzecim.

Możemy jednak zostać zobowiązani do ujawnienia informacji na temat naszych użytkowników z mocy prawa lub w konsekwencji wykonalnych nakazów organów rządowych.

Podstawa prawna: Art. 6 (1) a RODO, Art. 6 (1) c RODO.

2.1 Cookies (Ciasteczka)

Ponadto, oprócz wyżej wymienionych danych, pliki cookies przechowywane są na komputerze podczas odwiedzania i korzystania z naszej strony internetowej. Cookies to małe jednostki danych, które przeglądarka internetowa zachowuje na twardym dysku komputera użytkownika, niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej. Podczas następnej wizyty na naszej stronie internetowej, przy użyciu tego samego urządzenia, informacje zapisane w plikach cookie zostaną przesłane na naszą stronę internetową (tzw. „Pliki cookie Pierwszej Strony”) lub na inną stronę internetową, do której należy plik cookie („Pliki Cookie Strony Trzeciej”).

Dzięki zapisanym i zwróconym informacjom, dana witryna internetowa rozpoznaje, że użytkownik uzyskał już do niej dostęp i wyświetlił ją za pomocą przeglądarki używanej na danym urządzeniu. Używamy tych informacji, aby móc zaprojektować i wyświetlić stronę internetową w optymalny sposób, zgodny z preferencjami użytkownika. W związku z tym, na urządzeniu użytkownika identyfikowany jest wyłącznie plik cookie. Poza tym zakresem, dane osobowe zapisywane będą tylko za wyraźną zgodą użytkownika lub jeśli jest to bezwzględnie konieczne, aby móc korzystać z usługi oferowanej i dostępnej dla użytkownika.

Ta strona korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i funkcjonalność zostały wyjaśnione poniżej:

Wymagane pliki cookie (Typ A)

Pliki cookie związane z funkcjonalnością i wydajnością (Typ B)

Pliki cookie oparte na wyrażonej zgodzie (np. marketing) (Typ C)

Więcej informacji na temat zbiorów rodzajów plików cookie można znaleźć w opisie narzędzi wdrażanych na naszych stronach w niniejszej polityce prywatności.

2.1.1 Wymagane pliki cookie (Typ A)

Wymagane pliki cookie gwarantują funkcje, bez których nie można korzystać z naszych stron internetowych zgodnie z przeznaczeniem. Pliki te używane są wyłącznie przez nas i dlatego są plikami cookie pierwszej strony. Oznacza to, że wszystkie informacje przechowywane w plikach cookie zostaną zwrócone na naszą stronę internetową.

Wymagane pliki cookie służą na przykład zapewnieniu tego, że zarejestrowany użytkownik zawsze jest zalogowany podczas uzyskiwania dostępu do różnych podstron naszej strony, a tym samym nie musi ponownie wprowadzać danych logowania za każdym razem, gdy wchodzi na nową stronę.

Korzystanie z wymaganych plików cookie, na naszej stronie internetowej możliwe jest bez zgody użytkownika. Z tego względu wymagane pliki cookie nie mogą być aktywowane ani dezaktywowane indywidualnie. Użytkownik może jednak w każdej chwil wyłączyć pliki cookie w przeglądarce (patrz niżej).

Podstawa prawna: Art. 6 (1) b RODO.

2.1.2 Pliki cookie związane z funkcjonalnością i wydajnością (Typ B)

Funkcjonalne pliki cookie umożliwiają przechowywanie na naszej stronie internetowej informacji już dostarczonych (takich jak zarejestrowana nazwa lub wybór języka) oraz oferowanie ulepszonych i bardziej spersonalizowanych funkcji na podstawie tych informacji. Informacje zbierane przez pliki cookie są pseudoanonimowe i nie dostarczają danych na temat aktywności użytkowników na innych stronach internetowych.

Wydajnościowe pliki cookie zbierają informacje o tym, w jaki sposób wykorzystywane są nasze strony internetowe, w celu poprawy ich atrakcyjności, treści i funkcjonalności. Ten rodzaj plików cookie pomaga nam, na przykład, ustalić, czy i które podstrony naszej strony są odwiedzane oraz jakie treści szczególnie interesują użytkowników. W szczególności, rejestrujemy liczbę odwiedzin na stronie, liczbę odwiedzin podstron, czas spędzony na naszej stronie, kolejność odwiedzanych stron, które z wyszukiwanych haseł prowadziły do nas, kraj, region i, jeśli zachodzi taka konieczność, również miasto z którego uzyskano dostęp oraz odsetek urządzeń mobilnych uzyskujących dostęp do naszych stron internetowych. Przechowujemy również dane dotyczące ruchu, kliknięć i przewijania strony za pomocą myszki komputerowej w celu zrozumienia, które obszary naszej strony są szczególnie interesujące dla użytkowników. W rezultacie możemy dostosować zawartość naszej strony internetowej do potrzeb naszych użytkowników i zoptymalizować naszą ofertę. Adres IP komputera przesyłany z przyczyn technicznych jest automatycznie anonimizowany i nie pozwala nam wyciągać żadnych wniosków na temat danego użytkownika.

Podstawa prawna: Art. 6 (1) f RODO.

2.1.3 Pliki cookie oparte na wyrażonej zgodzie (Typ C)

Pliki cookie, które nie są plikami wymaganymi (typ A) ani funkcjonalnymi lub wydajnościowymi (typ B), będą używane wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika, np. marketingowe pliki cookie.

Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystania, w celu wyświetlania konkretnych reklam niektórych naszych produktów na naszych stronach internetowych, informacji, które uzyskaliśmy za pomocą plików cookie z anonimowej analizy zachowania użytkowników odwiedzających naszą witrynę. Jesteśmy przekonani, że użytkownicy czerpią z tego korzyści, ponieważ pozwala nam to wyświetlać reklamy lub treści, które naszym zdaniem pasują do zainteresowań użytkowników ustalonych w oparciu o historię przeglądania strony. Dzięki temu użytkownik zobaczy mniej losowych reklam lub treści, które mogą dla niego być mniej interesujące.

Marketingowe pliki cookie pochodzą od zewnętrznych firm reklamowych (pliki cookie podmiotów trzecich) i są wykorzystywane do zbierania informacji o stronach internetowych odwiedzanych przez użytkownika, w celu tworzenia ukierunkowanych na grupę reklam dla tego użytkownika.

Możliwość rezygnacji z plików cookie wykorzystywanych w reklamie internetowej

Użytkownik może zarządzać plikami cookie wielu firm wykorzystywanymi online za pomocą narzędzi wyboru klienta, które tworzone są w ramach programów samoregulacji w wielu krajach, takich jak amerykańskie https://www.aboutads.info/choices/ lub unijne http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę na używanie plików cookie opartych na zgodzie (Typ C), indywidualnie w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, dostosowując odpowiednio ustawienia plików cookie.

Podstawa prawna: Art. 6 (1) a RODO.

2.1.4 Zarządzanie i usuwanie wszystkich plików cookie.

Użytkownik zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby ogólnie uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu i/lub za każdym razem otrzymywać powiadomienie z pytaniem, czy wyraża zgodę na włączenie plików cookie. Użytkownik może również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie, które zostały włączone ponownie. Szczegółowe informacje o tym jako to działa dostępne są z poziomu funkcji pomocy przeglądarki.

Należy pamiętać, że ogólna dezaktywacja plików cookie może prowadzić do ograniczeń w funkcjonowaniu strony internetowej.

2.2 Web Analytics

2.2.1 Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa określonej formy pliku cookie, która jest przechowywana na komputerze użytkownika i umożliwia analizę korzystania z naszej strony. Informacje na temat korzystania z tej strony internetowej generowane przez plik cookie są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Chcielibyśmy wyjaśnić, że Google Analytics został rozszerzony na tej stronie internetowej o kod „gat._anonymizelp();”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Dzięki anonimizacji adresu IP na tej stronie, adres IP użytkownika jest na terytorium UE oraz Traktatowych Państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego skracany przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Google zgłosiło się do EU-US Privacy Shield, (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Google wykorzystuje zebrane informacje w naszym imieniu do analizy korzystania z tej strony w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych i świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim zgodnie z wymogami prawa lub jeśli te strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Adres IP przesłany przez przeglądarkę w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik, dokonując zmiany ustawień przeglądarki, może uniemożliwić przechowywanie plików cookies. Ponadto, może uniemożliwić Google rejestrowanie danych związanych z korzystaniem z strony wygenerowanej przez pliki cookie (w tym adres IP) i przetwarzanie tych danych przez pobieranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Informacje dotyczące podmiotów trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001. Google Analytics Warunki usługi: www.google.com/analytics/terms/gb.html, Ogólny przegląd zasad bezpieczeństwa i prywatności Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, jak również polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Ta strona korzysta również z Google Analytics do analizy, ruchów użytkownika na stronie internetowej, bez względu na wykorzystywane urządzenie, przeprowadzonej za pośrednictwem identyfikatora użytkownika. Użytkownik może wyłączyć śledzenie na różnych urządzeniach, przez konto Google, w sekcji „Moje informacje”, „Dane osobowe”.

Wykorzystywane pliki cookie: Typ B. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz Sekcja Plików Cookie.

Maksymalny okres przechowywania używanych plików cookie: do 12 miesięcy.

Maksymalny okres przechowywania danych: do 26 miesięcy.

Podstawa prawna: Art. 6 (1) f RODO.

2.2.2 Testy A/B

Ta strona internetowa przeprowadza również analizy zachowania użytkowników za pomocą tzw. testów A/B. Możemy prezentować użytkownikowi nasze strony z nieco odmienną treścią, w zależności od sposobu przypisania profilu. Dzięki temu możemy analizować i regularnie ulepszać nasze usługi i czynić je bardziej interesującymi dla użytkownika.

Pliki cookie przechowywane są na komputerze w celu przeprowadzenia tych analiz. Informacje zbierane w ten sposób przechowywane są wyłącznie na serwerze w [Niemczech]. Użytkownik może uniemożliwić przechowywaniu plików cookie, dokonując zmian ustawień przeglądarki.

Przed przeprowadzeniem analiz, adresy IP są dalej przetwarzane w skróconej formie, dzięki czemu można wykluczyć bezpośredni kontakt osobisty. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi zbieranymi przez nas.

Informacje na temat ochrony danych osobowych można uzyskać od zewnętrznego dostawcy usług analitycznych zlokalizowanego na terenie UE.

Używane pliki cookie: Typ B. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz Sekcja Plików Cookie.

Maksymalny okres przechowywania używanych plików cookie: do 2 lat (dotyczy tylko plików cookie które zostały ustawione przez te stronę).

Maksymalny okres przechowywania danych: do 25 miesięcy.

Podstawa prawna: Art. 6 (1) f RODO.

2.3 Wtyczki Społecznościowe

Wtyczki społecznościowe (“wtyczki”) sieci społecznościowych wykorzystywane są na naszych stronach internetowych, w szczególności opcja „Udostępnij” lub „Udostępnij znajomym“ na Facebook‘u, którego strona internetowa facebook.com obsługiwana jest przez Facebook Inc., 1601 S. Kalifornia Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia, jest odpowiedzialny za Facebook.com w Europie. Wtyczki są zwykle oznaczone logo Facebooka.

Ze względu na ochronę danych świadomie zdecydowaliśmy się nie wykorzystywać bezpośrednich wtyczek portali społecznościowych na naszych stronach internetowych. Zamiast tego używamy rozwiązania „Shariff”. Przy pomocy Shariff możemy sami ustalić, czy i jakie dane są przekazywane operatorowi odpowiedniej sieci społecznościowej. Z tego względu, po wejściu przez użytkownika na stronę, dane nie są automatycznie przesyłane do sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter or Pinterest. Dane będą przesyłane do sieci społecznościowych tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknie odpowiedni przycisk sieci społecznościowej. W takim przypadku przeglądarka rozpocznie połączenie z serwerami danej sieci społecznościowej. Klikając na odpowiedni przycisk (np. “Przekaż dalej”, “Udostępnij” lub “Udostępnij znajomym”) użytkownik zgadza się, aby jego przeglądarka wygenerowała link do serwerów danej sieci społecznościowej i przekazała dane o użytkowniku do odpowiedniego operatora sieci społecznościowej i vice versa. Nie mamy wpływu na charakter i zakres danych gromadzonych przez sieci społecznościowe.

Dostawca sieci społecznościowej przechowuje zebrane dane o użytkowniku jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub projektowania strony zorientowanej na odbiorców. Taka ocena odbywa się w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu przygotowania uczciwej reklamy dla odbiorców oraz w celu informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec tworzenia profili użytkowników, przy czym należy skontaktować się z dostawcą odpowiedniej wtyczki w celu skorzystania z tego prawa. Dzięki wtyczkom oferujemy możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą.

Dane są przesyłane niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto u dostawcy wtyczek i czy jest tam zalogowany. Jeżeli użytkownik jest zalogowany u danego dostawcy wtyczki, zebrane dane będą bezpośrednio przypisane do istniejącego konta użytkownika. Po kliknięciu aktywowanego przycisku i (na przykład) powiązaniu strony dostawca wtyczek przechowuje te informacje na koncie użytkownika i udostępnia je publicznie znajomym użytkownika. Zalecamy regularne wylogowywanie się po skorzystaniu z sieci społecznościowej, szczególnie przed aktywacją przycisku, ponieważ w ten sposób można uniknąć przypisania swojego profilu przez dostawcę wtyczek.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek, należy zapoznać się z deklaracjami dotyczącymi ochrony danych dostawców, przedstawionych poniżej. Poniżsi dostawcy dostarczą użytkownikowi dalszych informacji na temat praw użytkownika w tym zakresie i ustalą opcję ustawień w celu ochrony jego prywatności. Facebook Inc., 1601 S Kalifornia Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php więcej informacji na temat gromadzenia danych: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications a także http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Facebook przystąpił do EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.4 Filmy na YouTube

Zintegrowaliśmy filmy z YouTube na naszej stronie internetowej, które są przechowywane na stronie http://www.YouTube.com i można je odtwarzać bezpośrednio z naszej strony internetowej. Są one zintegrowane w “rozszerzonym trybie ochrony danych”, tzn. żadne dane użytkownika nie będą przesyłane do YouTube, jeśli nie klikniesz, aby rozpocząć odtwarzanie któregoś z filmu. Tylko wtedy, gdy użytkownik odtworzy film, dane, o których mowa poniżej, zostaną przesłane do YouTube. Nie mamy wpływu na ten transfer danych.

Gdy użytkownik wyświetla stronę internetową, YouTube otrzymuje informacje o wejściu użytkownika na odpowiednią podstronę naszej strony. Ponadto, zostaną przekazane dane, określone w sekcji 2 niniejszej polityki prywatności. Jest to niezależne od tego, czy użytkownik ma konto w serwisie YouTube, za pośrednictwem którego jest on zalogowany, czy też konto użytkownika nie istnieje. Jeśli użytkownik jest zalogowany, jego dane będą bezpośrednio powiązane z kontem. Jeśli użytkownik nie chce być powiązany ze swoim profilem w serwisie YouTube, należy się wylogować przed aktywacją przycisku. Serwis YouTube przechowuje dane użytkowników jako ich profile i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/ lub projektowania strony zorientowanej na użytkowników. Taka ocena ma miejsce szczególnie dlatego (nawet dla niezalogowanych użytkowników), aby zapewnić reklamę, zorientowaną na użytkowników i informować innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika na naszej stronie. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się utworzeniu takiego profilu, przy czym aby z tego prawa skorzystać, należy skontaktować się z serwisem YouTube.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzana danych przez YouTube, należy zapoznać się z polityką prywatności. Znaleźć tam można również dodatkowe informacje na temat swoich praw i opcji ustawień, aby chronić swoją prywatność: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; Google zgłosił się do EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.5 Reklamy online

2.5.1 Google Adwords

Korzystamy z usług Google Adwords, by przy wykorzystaniu materiałów reklamowych (tzw. Google Adwords) na zewnętrznych stronach internetowych, zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty. W odniesieniu do kampanii reklamowych, możemy określić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Jesteśmy zainteresowani wyświetlaniem reklam, które są interesujące dla użytkownika, tak, aby nasza strona internetowa była dla niego bardziej atrakcyjna oraz by uzyskać efektywność kosztów reklamy.

Materiały reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych „serwerów reklamowych”. W tym celu używamy plików cookie serwera reklamowego, za pomocą których zmierzyć, np. liczbę wstawień reklam lub kliknięć przez użytkowników, określających sukces danej reklamy. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony za pośrednictwem reklamy Google, Google Adwords przechowuje plik cookie na urządzeniu. Te pliki wygasają zazwyczaj po 30 dniach i nie są przeznaczone do identyfikacji użytkownika. W przypadku tego pliku cookie, unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy na miejsce docelowe (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) i informacje o rezygnacji (zaznaczenie, że użytkownik nie chce już być adresowany), są zwykle przechowywane jako wartości analizy.

Te pliki cookie umożliwiają Google rozpoznanie przeglądarki internetowej użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony strony internetowe Adwords, a przechowywany na jego urządzeniu plik cookie nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdemu klientowi Google Adwords przypisany jest inny plik cookie. Zatem, pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem strony internetowych klientów Adwords. Nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych we wspomnianych środkach reklamowych. Otrzymujemy tylko podsumowania statystyczne od Google. Na podstawie tych podsumowań możemy stwierdzić, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych z wykorzystania materiałów reklamowych; w szczególności nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.

Dzięki używanym narzędziom marketingowym, przeglądarka użytkownika automatycznie rozpoczyna bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych, które są zgłaszane przez Google, w związku z korzystaniem z tego narzędzia i dlatego informujemy, zgodnie z naszą wiedzą: przez integrację konwersji Adwords, Google otrzymuje informację, że użytkownik wyświetlił stronę internetową lub kliknął na naszą reklamę. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze Google, serwis Google może powiązać wizytę użytkownika z kontem. Nawet, jeśli nie jest się zarejestrowanym lub zalogowanym w Google, jest możliwość uzyskania i zapisania adresu IP użytkownika przez dostawcę.

Użytkownik może zrezygnować z procesu śledzenia: a) przez zmianę ustawień przeglądarki, w szczególności przez wyłączenie plików cookies stron trzecich, wtedy użytkownik nie otrzyma żadnych reklam od zewnętrznych dostawców; b) dezaktywując pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, by pliki cookie były blokowane przez domenę www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, to ustawienie jest usuwane po usunięciu plików cookie; c) dezaktywując reklamy, oparte na zainteresowaniach dostawców, które są częścią kampanii samoregulacji „Informacje o reklamie” przez link http://www.aboutads.info/choices, to ustawienie jest usuwane po usunięciu plików cookie; d) trwale dezaktywując przeglądarkę Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome w przeglądarce pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) przez odpowiednie ustawienie preferencji, dotyczących plików cookie (kliknij tutaj). Proszę pamiętać, że w takim przypadku nie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej oferty.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez Google, należy zapoznać się z polityką prywatności. Znaleźć tam można również dodatkowe informacje, na temat swoich praw i opcji ustawień, by chronić swoją prywatność: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; Google przystąpił do EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Network Advertising Initiative (NAI) www.networkadvertising.org.

Użyte pliki cookie: Typ C. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz Sekcja Plików Cookie.

Maksymalny okres przechowywania plików cookie: do 1 miesiąca (dotyczy tylko plików cookie, które zostały ustawione przez te stronę).

Podstawa prawna: Art. 6 (1) a RODO

2.5.2 Remarketing Google

Korzystamy z aplikacji Remarketing Google, aby móc ponownie skontaktować się z użytkownikiem. Dzięki tej aplikacji, po odwiedzeniu naszej strony, nasze reklamy mogą być wyświetlane, gdy użytkownik będzie przeglądać inne strony internetowe. Odbywa się to za pomocą plików cookie, przechowywanych w przeglądarce, które służą do rejestrowania i oceny przez Google zachowania użytkownika podczas odwiedzania różnych stron internetowych. W ten sposób Google może ustalić poprzednie wizyty danego użytkownika na naszej witrynie. Google deklaruje, że nie łączy danych zebranych w kontekście remarketingu z danymi osobowymi użytkownika, które mogą być przechowywane przez Google. Według Google, w szczególności do remarketingu, używa się pseudonimizacji.

Użyte pliki cookies: Typ C. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz Sekcja Plików Cookie.

Podstawa prawna: Art. 6 (1) a RODO

2.5.3 DoubleClick Google/Double Click Campaign Manager

Ta strona korzysta również z internetowego narzędzia marketingowego DoubleClick firmy Google. DoubleClick wykorzystuje pliki cookie, aby wyświetlać reklamy odpowiednie dla użytkowników, poprawiać raporty skuteczności kampanii lub unikać wyświetlania użytkownikom tych samych reklam więcej niż jeden raz. Google używa identyfikatora pliku cookie do śledzenia, które reklamy są wyświetlane w danej przeglądarce i aby unikać ich wyświetlania więcej niż jeden raz. Ponadto, DoubleClick może używać identyfikatorów plików cookie do zbierania konwersji, związanych z żądaniami reklam. Dzieję się tak na przykład wtedy, gdy użytkownik zobaczy reklamę DoubleClick, a następnie odwiedzi witrynę reklamodawcy w tej samej przeglądarce i dokona tam zakupu. Według Google, pliki cookie DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych.

Przeglądarka użytkownika nawiązuje automatycznie bezpośrednie połączenie z serwerem Google po odwiedzeniu naszej strony. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych, zebranych przez Google przy użyciu tego narzędzia i dlatego informujemy o tym na podstawie naszego poziomu wiedzy: przez integrację z firmą DoubleClick, Google otrzymuje informacje, że użytkownik wyświetlił naszą stronę lub kliknął na reklamę naszej firmy. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w usłudze Google, Google może powiązać wizytę użytkownika z jego kontem. Nawet, jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany lub zalogowany w Google, możliwym jest, aby dostawca uzyskał i zapisał adres IP użytkownika.

Dodatkowo, pliki cookie DoubleClick Floodlight pozwalają nam zrozumieć, czy użytkownik wykonuje określone działania na naszych witrynach po obejrzeniu jednej z naszych reklam wideo w Google lub na innych platformach, za pośrednictwem DoubleClick, lub klikając jedną z nich (śledzenie konwersji). DoubleClick używa tego pliku cookie, by poznać treść, z którą użytkownik zapoznał się na naszej stronie internetowej, by móc później przesłać do użytkownika przekaz reklamowy.

Użytkownik może zrezygnować z procesu śledzenia: a) przez zmianę ustawień przeglądarki, w szczególności przez wyłączenie plików cookie stron trzecich, wtedy użytkownik nie otrzyma żadnych reklam od zewnętrznych dostawców; b) dezaktywując pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, by pliki cookie były blokowane przez domenę www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, to ustawienie jest usuwane po usunięciu plików cookie; c) dezaktywując reklamy, oparte na zainteresowaniach dostawców, które są częścią kampanii samoregulacji „Informacje o reklamie” przez link http://www.aboutads.info/choices, to ustawienie jest usuwane po usunięciu plików cookie; d) trwale dezaktywując przeglądarkę Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome w przeglądarce pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) przez odpowiednie ustawienie preferencji, dotyczących plików cookie (kliknij tutaj). Proszę pamiętać, że w takim przypadku nie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej oferty.

Ponadto, użytkownik może uniemożliwić Google gromadzenie danych, generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez użytkownika z witryn, oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki, dostępną w sekcji „Ustawienia wyświetlania”, „Rozszerzenie dezaktywacji DoubleClick” pod linkiem: https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=en.

Dalsze informacje o DoubleClick Google są dostępne pod linkiem: www.google.de/doubleclick, a także ogólne przetwarzanie danych w Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; opcjonalnie, więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Network Advertising Initiative (NAI) www.networkadvertising.org. Google przystąpiła do EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Użyte pliki cookies: Typ C. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz Sekcja Plików Cookie.

Podstawa prawna: Art. 6 (1) a RODO

2.5.4 (Strona internetowa) Facebook Custom Audiences (“Facebook Pixel”)

Ta strona korzysta również z funkcji remarketingowej “Custom Audiences” firmy Facebook Inc. („Facebook”). Dzięki temu, użytkownicy strony mogą wyświetlać reklamy, oparte na zainteresowaniach („reklamy na Facebook’u”), podczas odwiedzania sieci społecznościowej Facebook lub innych witryn, które również używają tego narzędzia.

Przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook’a. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych, zebranych przez Facebook’a za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy o tym, na podstawie naszego poziomu wiedzy: przez integrację Facebook Custom Audiences, Facebook otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę lub kliknął w naszą reklamę. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w serwisie Facebook, Facebook może powiązać wizytę użytkownika z jego kontem. Nawet jeśli nie jest on zarejestrowany lub zalogowany w serwisie Facebook, możliwym jest, by dostawca uzyskał i przechowywał adres IP użytkownika, a także inne informacje, umożliwiające identyfikacje.

Funkcję “Facebook Custom Audiences” można dezaktywować w ustawieniach plików cookie oraz dla zalogowanych użytkowników na stronie: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Użyte pliki cookies: Typ C. W celu uzyskania dalszych informacji, patrz Sekcja Plików Cookie.

Podstawa prawna: Art. 6 (1) a RODO

2.6 Google Tag Manager

Strona internetowa korzysta z Google Tag Manager. Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami strony za pośrednictwem interfejsu. Google Tool Manager implementuje tylko tagi. Oznacza to, że nie są używane żadne pliki cookie i nie są gromadzone żadne dane osobowe. Google Tool Manager aktywuje inne tagi, które z kolei zbierają dane w razie potrzeby. Jednakże, Google Tool Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została wykonana na poziomie domeny lub pliku cookie, to zachowuje ważność dla wszystkich tagów śledzenia, jeżeli są one zaimplementowane w Google Tag Manager.

3. Pozostałe oferowane usługi (on- i offline)

Oprócz czysto informacyjnego wykorzystania naszej strony internetowej, oferujemy różne inne usługi, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkowników.

Jeśli korzystamy z usług zakontraktowanych usługodawców w celu realizacji poszczególnych funkcji naszej oferty lub chcielibyśmy wykorzystać te dane do celów reklamowych, poinformujemy użytkownika szczegółowo o poniższych procesach.

Zewnętrzni dostawcy usług zostali starannie wybrani i związani naszymi instrukcjami oraz są poddawani regularnym kontrolom.

Jeśli nasi usługodawcy mają siedzibę w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), poinformujemy użytkownika o konsekwencjach tego faktu w opisie usługi poniżej.

3.1 Kontakt

Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami, np. e-mailem lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, to podane w ten sposób dane (tj. adres e-mail jeśli został podany, imię i numer telefonu) będą przechowywane przez nas w celu udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika. Usuwamy dane pojawiające się w tym kontekście, gdy ich przechowywanie nie jest dłużej konieczne (zwykle po upływie jednego roku) lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania lub wystąpią okresy przedawnienia, których należy przestrzegać.

Zebrane dane możemy przekazać do przetwarzania innym spółkom w ramach grupy Beiersdorf lub usługodawcom zewnętrznym, wykonawcom (np. odpowiedzialnych z hosting, systemy zarządzania treścią) zgodnie z wymaganymi celami (do nawiązania kontaktu i zapewnienia opieki klienta).

Podstawa prawna: Art. 6 (1) b RODO.

3.2 Newsletter

Newsletter zawiera wiadomości, oferty oraz inne informacje na temat HIDROFUGAL oraz innych marek spółki Beiersdorf. Newsletter HIDROFUGAL zawiera spersonalizowane reklamy naszych produktów i usług albo propozycje uczestnictwa w kampaniach, takich jak konkursy albo testy produktów.

Zapisując się do Newslettera HIDROFUGAL, użytkownik wyraża zgodę abyśmy na potrzeby stworzenia spersonalizowanego zbioru wiadomości, ofert i innych informacji publikowanych w Newsletterze HIDROFUGAL oraz w celu dostarczenia ich do użytkownika, przeanalizowali jego wzory zakupowe i schematy kliknięć w naszych witrynach, gdyż dzięki temu stworzymy Newsletter doskonale dopasowany do indywidualnych wymogów i zainteresowań. Dane użytkownika będą również zapisywane i wykorzystywane do działań promocyjnych. W tym celu skontaktujemy się z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej. Ponadto będziemy wykorzystywać jego dane, aby analizować i poprawiać skuteczność naszych witryn.

Newsletter jest zwykle wysyłany raz w miesiącu („regularnie”). W przypadkach indywidualnych (np. w przypadku działań specjalnych) może również wystąpić cotygodniowe przesyłanie wiadomości e-mail.

Używamy również środków remarketingowych, aby pokazać użytkownikom odpowiednie reklamy online. Więcej informacji, w szczególności na temat konkretnych odbiorców, można znaleźć w Sekcji „Reklamy Online”.

Dane zostaną przesłane na naszą platformę zarządzania klientami, do której usługodawcy mogą mieć dostęp w celach udzielania wsparcia i wdrożenia Newslettera.

Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać Newslettera HIDROFUGAL, może w dowolnym czasie wycofać zgodę na otrzymywanie Newslettera i anulować subskrypcję. Aby to zrobić, należy kliknąć łącze obecne w każdym Newsletterze. Uruchomiony zostanie proces anulowania subskrypcji, alternatywnie można nam przesłać unieważnienie zgody na otrzymywanie Newslettera (powiadomienie o rezygnacji) za pomocą poczty elektronicznej na adres [int.contact.poland[at]Beiersdorf.com]

Zebrane dane są automatycznie usuwane po 18 miesiącach, jeśli użytkownik nie odpowiada na Newsletter (brak aktywności).

Podstawa prawna: Art. 6 (1) a RODO.

3.3 Kampanie (np. Loterie, Ankiety, Testy Produktów)

Jeżeli użytkownik bierze udział w loterii, ankiecie lub podobnych kampaniach, wykorzystujemy podane przez niego dane osobowe do prowadzenia kampanii. Więcej informacji na temat celów można znaleźć w odpowiednich regulaminach kampanii.

Zebrane dane możemy przekazać innym spółkom w ramach grupy Beiersdorf lub usługodawcom zewnętrznym, wykonawcom (np. odpowiedzialnym za hosting, systemy zarządzania treścią) zgodnie z wymaganymi celami (w celu przeprowadzenia kampanii).

Dane użytkownika zostaną usunięte po zakończeniu kampanii (patrz warunki uczestnictwa), chyba że jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania lub wynika z przepisów o przedawnieniu.

Przetwarzanie danych osobowych, w wymaganych przypadkach będzie opierać się o zgodę osoby, której dane dotyczą, lub może być niezbędne do wykonania umowy. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych. Jeżeli dane użytkownika nie zostaną dostarczone to nie może wziąć udziału w kampanii.

Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich regulaminach kampanii.

Podstawa prawna: Art. 6 (1) a RODO, Art. 6 (1) b RODO.

4. Okres, przez jaki przechowywane są dane Użytkownika

Przekazane przez użytkownika dane przechowywane będą tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami ustawowymi.

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odpowiednio w każdym punkcie niniejszej Polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie możliwość wyrejestrowania użytkownika z serwisu, przez co rozumie się możliwość usunięcia indywidualnego konta Użytkownika. Możliwość wyrejestrowania użytkowania powstaje na skutek trwałego zaprzestania korzystania z serwisu dostępnych po uprzedniej rejestracji w Serwisie, przy czym poprzez trwałe zaprzestanie korzystania rozumie się brak podejmowania aktywności polegających na korzystaniu z serwisu/aplikacji/usług dodatkowych przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Postanowienia niniejszego punktu w żaden sposób nie ograniczają, ani nie wyłączają możliwości samodzielnego wyrejestrowania się przez użytkownika, ani nie wyłączają uprawnień użytkownika do ponownego założenia konta.

W celu dochowania należytej staranności poinformujemy takiego użytkownika, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, o możliwości usunięcia konta oraz wyznaczymy mu dodatkowy 14–dniowy termin na podjęcie aktywności. W przypadku wyrejestrowania użytkowania z serwisu usuniemy konto, w tym wszystkie dane związane z kontem.

5. Sprzeciw lub Wycofanie zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 RODO) na przetwarzanie swoich danych osobowych, może tę zgodę wycofać w dowolnym momencie. Takie wycofanie zgody wpływa na dopuszczalność przetwarzania danych osobowych użytkownika, po tym jak je nam przekazał.

Jeżeli opieramy przetwarzanie danych osobowych na ważeniu interesów (art. 6 (1) f RODO), użytkownik ma prawo sprzeciwić się temu. Jest tak w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest konieczne, w szczególności w celu wykonania umowy z użytkownikiem, co zostało opisane przez nas w poniższym opisie. Korzystając z prawa sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych, tak jak my to zrobiliśmy. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zbadamy sytuację i zatrzymamy lub dostosujemy przetwarzanie danych lub wskażemy użytkownikowi przekonujące powody przemawiające za dalszą ochroną, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie danych.

Oczywiście, użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w celach reklamowych i w celach analizy danych. Użytkownik może nas poinformować o swoim zastrzeżeniu na stronie: [wszystkie dane kontaktowe].

6. Realizacja praw osoby, której dane dotyczą

Użytkownik ma prawo poprosić o usunięcie lub zablokowanie danych w całości lub części, zażądać ich udostępnienia albo wnioskować o korektę danych osobowych, które przetwarzamy. Nie ma obowiązku stosować się do konkretnego formularza. Można przykładowo napisać do nas wiadomość e-mail, wysyłając ją na adres recepcja[at]beiersdorf.com albo skorzystać z dostępnego w naszej witrynie formularza kontaktowego.

7. Bezpieczeństwo danych

Zastosowaliśmy techniczne i organizacyjne środki, aby chronić dane użytkownika przed utratą, modyfikacją lub dostępem stron trzecich. Stosowane przez nas procedury bezpieczeństwa są regularnie ulepszane wraz z postępem technologicznym.

8. Uaktualnienie i modyfikacja

Możemy zmodyfikować lub uaktualnić poszczególne części niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych, nie informując o tym wcześniej użytkownika. Przed skorzystaniem z naszej witryny należy zawsze sprawdzać oświadczenie o ochronie danych osobowych, aby dowiedzieć się o aktualnym statusie, który mógł zostać zmodyfikowany bądź uaktualniony.

Status oświadczenia o ochronie danych osobowych na: maj 2018 roku.

9. Adform

Ta strona korzysta z Adform – narzędzia marketingowego online firmy Adform A/S Denmark. Adform używa plików cookie, aby pokazywać reklamy odpowiednie dla użytkowników, ulepszać raporty dotyczące skuteczności kampanii oraz pomijać reklamy, które użytkownik już widział. Adform używa identyfikatorów plików cookie, aby obserwować, jakie reklamy są pokazywane w której przeglądarce, a także zapobiegać ich wyświetlaniu więcej niż jeden raz. Dodatkowo Adform może używać identyfikatorów plików cookie, aby zbierać dane dotyczące konwersji związanych z żądaniami reklam. Taka sytuacja ma miejsce, gdy – przykładowo – użytkownik widzi reklamę w Adform, a później odwiedza stronę reklamodawcy, korzystając z tej samej przeglądarki, i kupuje tam jakiś produkt. Pliki cookies Adform nie zawierają żadnych danych osobowych, takich jak adres email, nazwisko lub inne adresy.

Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Adform po odwiedzeniu naszej strony. Po zintegrowaniu Adform otrzymuje informacje o wywołaniu przez użytkownika odpowiedniej części naszej prezentacji internetowej lub kliknięciu w reklamę od nas.

Ponadto pliki cookies Adform pozwalają nam przekonać się, czy użytkownik wykonuje pewne działania na naszej stronie(-ach) po obejrzeniu jednej z naszych reklam/reklam wideo na Adform bądź na innych platformach za pośrednictwem Adform lub kliknięciu w jedną z nich (śledzenie konwersji). Adform używa tych plików cookie, aby poznać treści przeglądane przez użytkownika na naszej stronie(-ach) i móc później wysłać mu ukierunkowaną reklamę.

Możesz zablokować swoje uczestnictwo w tym procesie, korzystając z różnych sposobów: a) poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, w szczególności poprzez blokowanie plików cookie osób trzecich – w ten sposób nie będziesz otrzymywać żadnych reklam od dostawców zewnętrznych; b) poprzez wyłączenie plików cookie z Adform za pomocą swojej przeglądarki na https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ c) poprzez odpowiednie ustawienie preferencji dotyczących plików cookie (kliknij tutaj).

Więcej informacji na temat Adform znajdziesz na https://site.adform.com/, a w zakresie ochrony danych w Adform A/S Denmark na https://site.adform.com/privacy-center/overview.

Używane pliki cookie: Typ C. Więcej informacji znajdziesz w zakładce „Pliki cookie”.

Żywotność plików cookie: do 60 dni po ostatniej interakcji (dotyczy to wyłącznie tych plików cookie, które zostały ustawione przez tę stronę)

Maksymalny okres przechowywania danych: do 13 miesięcy

Podstawa prawna: Art. 6 (1) a RODO

10.Gdzie kupić (Swaven)

Na naszej stronie zapewniamy Ci możliwość zakupu naszych produktów na stronach sprzedawców internetowych (np. z symbolem koszyka/wózka zakupowego). Dzięki tej funkcji otrzymujemy wyłącznie informacje o wynikach oraz informacje analityczne, by testować skuteczność narzędzia (poprzez pliki cookie), co również stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. Strony nie są śledzone w sposób krzyżowy, a zatem nie otrzymujemy informacji, czy dokonałeś zakupu w wybranym sklepie.

Dane te będą przetwarzane przez naszego Partnera Swaven SAS, w Paryżu, we Francji. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.swaven.com/cookie-policy/

Używane pliki cookie: Typ B. Więcej informacji można znaleźć w zakładce „Pliki cookie”. Żywotność plików cookie: do 12 miesięcy (dotyczy to wyłącznie tych plików cookie, które zostały ustawione przez tę stronę)

Podstawa prawna: Art. 6 (1) f RODO

11.Ankiety

Cel / Informacja:

Kiedy bierzesz udział w ankietach lub podobnych kampaniach, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu opisanym w formularzu zgody. Zbierane dane obejmują pytania dotyczące zamierzonego celu ankiety lub podobnej kampanii, a także dodatkowe informacje socjodemograficzne dotyczące Ciebie. Możesz wziąć udział w ankiecie bez podawania swoich danych, chyba że zostało to objęte wyrażoną zgodą.

Odbiorcy:

Przekazujemy zbierane dane do stosownych działów wewnętrznych w celu ich przetwarzania, a także do innych przedsiębiorstw powiązanych w Grupie Beiersdorf lub do usługodawców zewnętrznych, podmiotów przetwarzających dane na podstawie umowy (np. platforma, hosting, analitycy) zgodnie z wymaganymi celami (aby przeprowadzić badanie). Dostawcy platformy/usług hostingowych będą mieli dostęp do danych osobowych z państw trzecich (kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie zabezpieczenie uzgodniliśmy z tymi dostawcami standardowe klauzule umowne, zgodnie z Art. 46 RODO, lub też posiadają oni (dodatkowo) znak certyfikacyjny Tarczy Prywatności UE-USA. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Usunięcie danych:

Twoje dane zostaną usunięte po ostatecznym przetwarzaniu ankiety lub podobnej kampanii (patrz warunki uczestnictwa), chyba że jest to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania lub zasadami przedawnienia. Zwykle dane zostaną usunięte po dwóch latach.

Podstawa prawna: Art. 6 (1) a RODO.